Konferencja GISforum | 19.10.2016

Seminarium Dobre praktyki w GIS 3D | 20.10.2016

Dołącz do ekspertów GIS!

Smart GIS


Tworzymy program wydarzeń uwzględniając oczekiwania użytkowników systemów informacji przestrzennej oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, wdrażających globalne standardy technologiczne. Chcemy wspólnie zaprezentować, jakie warunki należy spełnić, żeby GIS był „smart”.

Konferencja GISforum (19.10) oraz Seminarium Dobre praktyki w GIS 3D (20.10) są adresowane do przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. Dla tych uczestników udział w Konferencji GISforum jest bezpłatny (poza kosztami zarezerwowanych noclegów, które są płatne indywidualnie przez uczestników w hotelu Ibis).

Konferencji towarzyszyć będą także stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy GISforum jest firma SHH. Konferencja będzie doskonałą okazją do podsumowania dwudziestoletniej współpracy SHH z ważnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Polsce.Konferencja GISforum 19.10.2016Konferencja jest miejscem, gdzie dokonuje się istotna wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Autorami prelekcji są eksperci zajmujący się na co dzień systemami informacji przestrzennej.

Wydarzenie stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych organizacjach i branżach z najnowszą wiedzą oraz technologią w zakresie systemów GIS. Zachęcamy do lektury podsumowań poprzednich edycji konferencji.

Seminarium Dobre praktyki w GIS 3D 20.10.2016

Seminarium jest dedykowane dla klientów firmy SHH, którzy są użytkownikami rozwiązań GIS lub planują ich wdrożenie. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Przedstawiciele firm nie będących klientami SHH mogą zgłosić chęć udziału w Seminarium wyłącznie po uzgodnieniu warunków z organizatorem.

Partnerzy technologiczni GISforum posiadają wieloletnie i szerokie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu GIS 3D. Podczas seminarium eksperci będą dzielili się swoją praktyczną wiedzą oraz zaprezentują przykładowe wdrożenia GIS 3D.

15

godzin programu

kluczowe zagadnienia GIS

20

prelegentów

eksperci, praktycy, pasjonaci GIS

50

podmiotów

organizacje, firmy, twórcy GIS

Tematyka


19 października 2016 | godz. 10:00 - 17:00
Geoportale i mobilny GIS

Geoportale to już powszechne narzędzia w pracy urzędników, ale także zwykłych internautów. Zawierają podstawowe warstwy mapowe, dane graficzne i opisowe dla konkretnych obszarów. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną nowoczesne geoportale, dedykowane dla określonych użytkowników. Po zmianach w przeglądarkowych aplikacjach GIS, polegającej na odchodzeniu od technologii JAVA na rzecz WebGL, obserwujemy silny rozwój technologii mobilnych na wszystkich dostępnych platformach. Zaprezentowane zostaną przykłady takich aplikacji. Mobilny GIS, jako zintegrowana platforma sprzętu i oprogramowania, zapewniająca dostęp do danych oraz usług geoprzestrzennych przez urządzenia przenośne, stanowić będzie jedno z zagadnień konferencji.

Modelowanie infrastruktury podziemnej miast

Tunele, wykopy, podziemna infrastruktura sieciowa. Coraz częściej modele 3D wykorzystywane są do projektowania oraz zaawansowanych modeli obliczeniowych. Zaprezentowane zostaną przykłady nowoczesnego modelowania infrastruktury podziemnej w tym z wykorzystaniem technologii BIM.

Technologie przestrzenne Oracle Spatial

Pierwotnie baza danych z opcją spatial. A dzisiaj zestaw narzędzi i technologii do tworzenia systemów informacji przestrzennych. Zastosowania oraz najlepsze praktyki pokazane na przykładach projektów dotyczących infrastruktury technicznej i przestrzennej. Prelekcje zostaną wygłoszone przez ekspertów z firm Oracle i SHH, którzy na co dzień współpracują z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń technologii przestrzennych.

GIS a przetwarzanie w chmurze i cyberbezpieczeństwo

Cloud wspiera dynamiczne gromadzenie i przetwarzanie danych, zwłaszcza pomiarów dokonywanych w terenie, dlatego rozwiązania cloud w obszarze GIS są dzisiaj nieodzownym elementem „bycia smart”. Dominacja chmury w IT przekłada się na powstające wdrożenia, także w zakresie GIS. Postaramy się przekonać, że chmura niesie za sobą nową jakość również w zarządzaniu danymi przestrzennymi, a zagadnienia cyberbezpieczeństwa nie omijają także chmur.

Otwarte dane przestrzenne - szansa czy kłopot administracji publicznej

Coraz więcej jednostek i urzędów decyduje się na udostępnianie jak największej ilości opracowanych przez siebie danych, upraszczając w ten sposób dostęp do informacji publicznej. Zaprezentowane zostaną przykłady zbiorów Open Data z informacją, jak można zorganizować udostępnianie takich danych.

BIM w modelowaniu informacji

Obserwowana jest obecnie tendencja rozszerzania koncepcji dotyczącej modelowania informacji o budynkach (Building Information Modeling) na obszary dotyczące także infrastruktury niebudynkowej. Podczas konferencji będziemy dyskutować w szerszym kontekście o BIM.

Spatial Big Data and Analytics

Big Data to ocean informacji, którego istotną część stanowią dane przestrzenne. Przy użyciu właściwych rozwiązań przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tych danych i uzyskać cenną, wcześniej trudną do wyobrażenia wiedzę. Przekonaj się, jak technologie Big Data i narzędzia analityczne mogą zmienić współczesne przedsiębiorstwo. Obszar Big Data przy rosnącej lawinowo ilości odbiorców i producentów danych oraz urządzeń mobilnych dotyczy wielu zagadnień lokalizacyjnych oraz przestrzennych. Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania zarówno Big Data, jak i analityki przestrzennej w obszarze przestrzennym (spatial).

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)

ITS to szeroki zbiór różnorodnych technologii i systemów (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu zwiększenia jego efektywności, ochrony życia uczestników ruchu, ulepszenia systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Z samego założenia ITS jest zatem „smart”. Jednym z ważnych komponentów ITS jest GIS, który w sposób naturalny wizualizuje i pozwala na analizy danych przestrzennych, kluczowych dla efektywnego działania systemu transportowego.

Asset Management w przemyśle oraz w infrastrukturze liniowej

Zarządzanie majątkiem sieciowym ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw funkcjonujących na dużym obszarze oraz posiadających rozproszoną infrastrukturę. Strategiczne znaczenie w tym zakresie mają rozwiązania GIS. Zarządzanie obiektami (Asset Management) w kontekście przestrzennym stało się ostatnio elementem wielu wdrożeń integrując dane ERP z ich kontekstem przestrzennym.

Internet Rzeczy

Internet rzeczy wpływa na naszą rzeczywistość - dynamicznie poszerzając zastosowania sieci. Umożliwia on obecnie nie tylko komunikację między ludźmi, ale również między różnymi urządzeniami. Kontekst przestrzenny tworzy dodatkową wartość - Internet miejsc.

Podsumowanie dwudziestolecia firmy SHH

Podsumowanie współpracy SHH z ważnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Polsce.

20 października 2016 | godz. 10:00 - 13:00
Geoinformacja dla SmartCity / 3DCity

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj zarządzanie nowoczesnym miastem w kontekście przestrzennym bez dziedzinowych rozwiązań, dostosowanych zarówno do potrzeb administracji, jak i zwykłego użytkownika. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady zastosowania systemów GIS w zakresie trójwymiarowej prezentacji infrastruktury miasta. Nowe spojrzenie na dane miejskie dzięki technologiom 3D. Jeden z tematów występujących ostatnio i szeroko komentowanych ze względu na znaczne środki, jakie Unia Europejska przeznacza na te cele.

Fotogrametria cyfrowa - tworzenie realistycznych modeli 3D rzeczywistości

Fotogrametria do niedawna była technologią jedynie wspierającą operatorów, zmuszonych do ręcznego edytowania punktów korelacji stereopar obrazów. Inżynierowie, architekci, geodeci i projektanci od dawna marzą o magicznej różdżce, pozwalającej na wykonanie tego żmudnego zadania automatycznie. ContextCapture, specjalistyczne oprogramowanie Bentley, jest przykładem technologii, zamieniającej materiał zdjęciowy w gotowe modele 3D - miast, obiektów inżynierskich itp.

Praktyczne zastosowania danych skanowania laserowego

Możliwość pozyskania masowej ilości danych z chmur punktów rodzi coraz to nowe, ciekawe zastosowania tych danych. Powstają technologie oraz systemy udostępniania, przetwarzania i publikacji danych ze skaningu laserowego. Zaprezentowane zostaną zastosowania branżowe i wykorzystanie chmur punktów.

Prelegenci GISforum


Inicjatywa GISforum od lat gromadzi wielu ważnych ekspertów. Oto galeria wybranych prelegentów z lat 2013 - 2016.

 • J. Zielinski, GUGiK

  Jerzy Zieliński

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  IMG_0220

  Robert Pajkert

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  IMG_9990

  Roman Smółka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • IMG_9970

  Anna Katarzyna Nietyksza

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  8.1

  Piotr Woźniak

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  R.Gezikiewicz, Geopoz

  Roman Gęzikiewicz

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 • T.Wesolowski

  Tomasz Wesołowski

  PKP Polskie Linie Kolejowe

  SHH_167

  Wojciech Kaczmarek

  KGHM Polska Miedź

  SHH_223

  Miranda Ptak

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • P.Leśniak

  Piotr Leśniak

  PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów

  8.3

  Igor Amrozik

  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

  IMG_0675

  Magdalena Urbanek

  Urząd Miasta Rybnika

 • IMG_0674

  Anna Rembowicz-Dziekciowska

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  IMG_1225

  Grzegorz Makarewicz

  GDDKiA

  SONY DSC

  Janusz Naklicki

  Oracle

 • IMG_2623

  Adam Jordanek

  Open Street Map Polska

  J.Baran_1

  Jakub Baran

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  SHH_209

  Jacek Hadryś

  Intel

 • Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle

  Hans Viehmann

  Oracle

  Hagen Lotz, ISD GeoUtility EE, Bentley Systems

  Hagen Lotz

  Bentley Systems

  A.Szynkiewicz

  Adam Szynkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski

 • Piotr Witczynski, Oracle

  Piotr Witczyński

  Oracle

  IMG_2488

  Dariusz Barcikowski

  Ricoh

  Jeff Bielefeld, Bentley Systems

  Jeff Bielefeld

  Bentley Systems

 • SHH_197

  Tomasz Malinowski

  TPI

  Lenovo

  Łukasz Rutkowski

  Lenovo

  IMG_2479

  Rafał Czerkawski

  Centrum Wspierania Projektów

 • IMG_0646

  Marcin Stecki

  Bentley Systems

  Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle

  Albert Godfrind

  Oracle

  P.Okal

  Piotr Okal

  Arrow ECS

 • IMG_0622

  Jarosław Cichoszewski

  Fujitsu

  SHH_243

  Marcin Chwin

  Oracle

  IMG_2381

  Paweł Jankowski

  Bentley Systems

 • T.Stanek_Bentley

  Tomas Stanek

  Bentley Systems

  IMG_2524

  Bartosz Soroczyński

  Oracle

  SONY DSC

  Janusz Jarząbkowski

  Opitz Consulting

 • M.Pawelec

  Mirosław Pawelec

  Bentley Systems

  SHH_213

  Maciej Misiewicz

  Hewlett-Packard

  IMG_2475

  Robert Marcinkowski

  Bentley Systems

 • prof. Jan Miodek

  prof. Jan Miodek

  językoznawca

  M.Krajewski

  Marek Krajewski

  pisarz

  Wojciech Cejrowski

  Wojciech Cejrowski

  podróżnik, antropolog

 • IMG_2801

  Ewa Durajczyk – Starościak

  SHH

  PJ_2

  Piotr Janas

  SHH

  IMG_1235

  Lech Rybałko

  SHH

 • AW

  Andrzej Woźnica

  SHH

  SBi

  Stanisław Biernat

  SHH

J. Zielinski, GUGiK
Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
IMG_0220
Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
IMG_9990
Roman Smółka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
IMG_9970
Anna Katarzyna Nietyksza
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
8.1
Piotr Woźniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Menedżer Projektu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
R.Gezikiewicz, Geopoz
Roman Gęzikiewicz
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w GEOPOZ
T.Wesolowski
Tomasz Wesołowski
PKP Polskie Linie Kolejowe
Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe
SHH_167
Wojciech Kaczmarek
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier Geolog w firmie KGHM Polska Miedź SA
SHH_223
Miranda Ptak
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
P.Leśniak
Piotr Leśniak
PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów
8.3
Igor Amrozik
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
IMG_0675
Magdalena Urbanek
Urząd Miasta Rybnika
Inspektor w Urzędzie Miasta Rybnika
IMG_0674
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
IMG_1225
Grzegorz Makarewicz
GDDKiA
Inspektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
SONY DSC
Janusz Naklicki
Oracle
Wiceprezydent Oracle na obszarze ECEMEA
IMG_2623
Adam Jordanek
Open Street Map Polska
Członek Zarządu Open Street Map Polska
J.Baran_1
Jakub Baran
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Administrator systemów i portali IT w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
SHH_209
Jacek Hadryś
Intel
Business Development Specialist w Intel
Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle
Hans Viehmann
Oracle
Product Manager for Oracle's Location Products na obszarze EMEA
Hagen Lotz, ISD GeoUtility EE, Bentley Systems
Hagen Lotz
Bentley Systems
ISD Geo/Utility EE w Bentley Systems
A.Szynkiewicz
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
Piotr Witczynski, Oracle
Piotr Witczyński
Oracle
Dyrektor Generalny Oracle Polska
IMG_2488
Dariusz Barcikowski
Ricoh
Specjalista rozwiązań CAD/GIS w Ricoh
Jeff Bielefeld, Bentley Systems
Jeff Bielefeld
Bentley Systems
Product Manager w Bentley Systems
SHH_197
Tomasz Malinowski
TPI
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w TPI
Lenovo
Łukasz Rutkowski
Lenovo
DT&WS Business Development Manager w Lenovo
IMG_2479
Rafał Czerkawski
Centrum Wspierania Projektów
Prezes Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich
IMG_0646
Marcin Stecki
Bentley Systems
Industry Sales Director w Bentley Systems
Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle
Albert Godfrind
Oracle
Spatial Solutions Architect w Oracle
P.Okal
Piotr Okal
Arrow ECS
Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązań - Produkty Oracle w Arrow ECS
IMG_0622
Jarosław Cichoszewski
Fujitsu
SHH_243
Marcin Chwin
Oracle
 
IMG_2381
Paweł Jankowski
Bentley Systems
Regional Account Manager w Bentley Systems
T.Stanek_Bentley
Tomas Stanek
Bentley Systems
Channel Business Director w Bentley Systems
IMG_2524
Bartosz Soroczyński
Oracle
Dyrektor Generalny w Oracle Polska
SONY DSC
Janusz Jarząbkowski
Opitz Consulting
Prezes Zarządu Opitz Consulting
M.Pawelec
Mirosław Pawelec
Bentley Systems
Account Manager w Bentley Systems
SHH_213
Maciej Misiewicz
Hewlett-Packard
Partner Account Manager Value Products w Hewlett-Packard
IMG_2475
Robert Marcinkowski
Bentley Systems
Corporate Account Manager in Project Delivery w Bentley Systems
prof. Jan Miodek
prof. Jan Miodek
językoznawca
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
M.Krajewski
Marek Krajewski
pisarz
Autor kryminałów retro, twórca wielu bestsellerów
Wojciech Cejrowski
Wojciech Cejrowski
podróżnik, antropolog
Autor cenionych programów telewizyjnych oraz książek o tematyce podróżniczej
IMG_2801
Ewa Durajczyk – Starościak
SHH
Dyrektor ds. Realizacji Projektów w SHH
PJ_2
Piotr Janas
SHH
Członek Zarządu SHH
IMG_1235
Lech Rybałko
SHH
Dyrektor ds. Wdrożeń w SHH
AW
Andrzej Woźnica
SHH
Członek Zarządu SHH
SBi
Stanisław Biernat
SHH
Dyrektor ds. handlowych w SHH

Pakiety klientów i firm


Konferencja (19.10) oraz Seminarium (20.10) są adresowane są do przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. Dla tych uczestników przewidziane są pakiety klientów, a udział w wydarzeniach (Konferencji i Seminarium) jest bezpłatny – decyduje jednak kolejność zgłoszeń. Koszty zarezerwowanych noclegów są płatne indywidualnie w hotelu Ibis przed konferencją (przelew) lub w recepcji hotelowej w trakcie konferencji. Szczegóły logistyczne dla uczestników przekazane zostaną w mailu organizacyjnym potwierdzającym zgłoszony udział. Dla przedstawicieli firm nie będących klientami SHH, tj. partnerów technologicznych, firm IT, przewidziane są pakiety dla firm. Koszt udziału wyłącznie w Konferencji (19.10) wynosi 800 zł (z VAT) / osoba. Opłata nie zawiera kosztów zarezerwowanych noclegów, które są płatne indywidualnie w hotelu Ibis. Przedstawiciele firm nie będących klientami SHH mogą zgłosić chęć udziału w Seminarium wyłącznie po uzgodnieniu warunków z organizatorem.
Klienci w ramach pakietów konferencyjnych mają zapewnione podczas Konferencji (19.10) i Seminarium (20.10): udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe). Przedstawiciele firm nie będących klientami SHH w ramach pakietów konferencyjnych dla firm mają zapewnione wyłącznie podczas Konferencji (19.10): udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe).
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest - w terminie do 20 września 2016 - wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora (drogą mailową). Dla przedstawicieli firm nie będących klientami SHH, tj. partnerzy technologiczni, spółki IT itp., dzień 20 września 2016 jest terminem płatności za udział w konferencji.
Organizator wyłącznie pośredniczy w rezerwacji noclegu w hotelu Ibis, w którym jest organizowana konferencja. Uczestnik, który zarezerwuje nocleg w ramach wybranego poniżej pakietu z noclegiem, indywidualnie rozlicza się z recepcją hotelu z zarezerwowanych pokoi przed terminem wydarzenia lub najpóźniej podczas wydarzenia bezpośrednio w recepcji hotelu. Po dniu 20 września 2016 lub wyczerpaniu limitu zarezerwowanych pokojów organizator nie gwarantuje dostępności miejsc noclegowych.
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej w dniu 20 września 2016 r. Informujemy, że rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa kosztami zamówionych noclegów, a także kosztami organizacyjnymi w wysokości 800 zł (z VAT) / osoba. Dotyczy to również zgłoszeń udziału w wydarzeniach po terminie 20 września 2016 r.
Organizatorem konferencji GISforum 2016 jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

  • I Pakiet klienta

  • Udział bez noclegu

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji (19.10) oraz w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Rejestracja
  • II Pakiet klienta

  • Pokój 1 os. / 19-20.10

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji (19.10) oraz w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg w pokoju 1 os. na jedną dobę 19/20 października - 275 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • III Pakiet klienta

  • Pokój 1 os. / 18-20.10

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji (19.10) oraz w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg w pokoju 1 os. na dwie doby 18/20 października - 550 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • IV Pakiet klienta

  • Pokój 2 os. / 19-20.10

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji (19.10) oraz w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg (miejsce) w pokoju 2 os. na jedną dobę 19/20 października - 150 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • V Pakiet klienta

  • Pokój 2 os. / 18-20.10

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji (19.10) oraz w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg (miejsce) w pokoju 2 os. na dwie doby 18/20 października - 300 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • VI Pakiet klienta

  • Seminarium

  • Udział wyłącznie klientów w Seminarium (20.10) - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Rejestracja
  • I Pakiet firmy

  • Udział bez noclegu

  • Udział pozostałych firm wyłącznie w Konferencji (19.10, godz. 10:00 – 17:00) – koszt 800 zł z VAT / osoba (płatne organizatorowi)
  • Rejestracja
  • II Pakiet firmy

  • Pokój 1 os. / 18-19.10

  • Udział pozostałych firm wyłącznie w Konferencji (19.10, godz. 10:00 – 17:00) – koszt 800 zł z VAT / osoba (płatne organizatorowi)
  • Nocleg w pokoju 1 os. na jedną dobę 18/19 października - 275 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • III Pakiet firmy

  • Pokój 2 os. / 18-19.10

  • Udział pozostałych firm wyłącznie w Konferencji (19.10, godz. 10:00 – 17:00) – koszt 800 zł z VAT / osoba (płatne organizatorowi).
  • Nocleg (miejsce) w pokoju 2 os. na jedną dobę 18/19 października - 150 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja

Rejestracja


DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres email


DANE FIRMY

Nazwa

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP


SEMINARIUM DOBRE PRAKTYKI w GIS 3D | 20.10.2016

Seminarium jest dedykowane dla klientów firmy SHH, którzy są użytkownikami rozwiązań GIS lub planują ich wdrożenie. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Przedstawiciele firm nie będących klientami SHH mogą zgłosić chęć udziału w Seminarium wyłącznie po uzgodnieniu warunków z organizatorem.

Zgłaszam udział w seminarium:


PAKIET KONFERENCYJNY


ZGODA

Oświadczam, że zgłaszając udział w wydarzeniach wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz używanie podanych informacji przez SHH sp. z o.o. w celach organizacyjnych związanych z konferencją


AKCEPTACJA WARUNKÓW UDZIAŁU

Oświadczam, że zgłaszając udział w wydarzeniach zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa zawartymi w zakładce Pakiety GISforum 2016


UWAGI

Newsletter GISforum


Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter GISforum

Miejsce
Silver Conference Center w hotelu IBIS | Plac Konstytucji 3 Maja nr 3 | Wrocław
silverconferencecenter.pl