Seminarium GISforum

Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan

14 grudnia 2016 | Wrocław | Hotel IBIS

Dołącz do ekspertów GIS!

Seminarium dla zarządców sieci wod-kan


Program seminarium jest tworzony z myślą o potrzebach zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: przedsiębiorstw wod – kan, zakładów komunalnych oraz urzędów miast i gmin.

W programie seminarium zaprezentowane zostaną m.in. narzędzia GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową, model hydrauliczny w przedsiębiorstwie wodociągowym, nowoczesne sposoby odczytu wodomierzy w technologii GSM, możliwości wykorzystania dronów w procesie modernizacji instalacji zewnętrznych, nowoczesne techniki badawcze w kanalizacji oraz optymalne rozwiązania sprzętowe dla GIS. Podczas seminarium omówiona zostanie koncepcja sprawiedliwego naliczania opłat deszczowych przy wsparciu technologii GIS.

Prelegentami będą m.in. przedstawiciele Katedry Mechaniki Budowli Inżynierii Miejskiej i Katedry Wodociągów i Kanalizacji z Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas seminarium zapraszamy na stoiska wystawowe firm Lenovo, SmartMetering24, Earlybird, Lema Finance, oraz SHH.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz rejestracyjny znajdują się poniżej.

kluczowe zagadnienia

GIS, 3D, Smart City

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie

rozwiązania dla wielu branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

14 grudnia 2016 | godz. 10:00 - 14:30
09:30 - 10:00
[ rejestracja uczestników seminarium ]

Panel I | 10:00 - 12:00
Otwarcie seminarium

Narzędzie GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową
Adrian Baranowski, SHH

Przedstawimy, w jaki sposób utrzymać wysoki standard zarządzania infrastrukturą sieciową, zapewnić wzrost jakości świadczonych usług i zadowolenie klientów, a co za tym idzie zminimalizować wszelkie straty wewnętrzne i zewnętrzne posiłkując się pozyskanymi za darmo ze starostwa mapami. Zaprezentujemy także, jak można mądrze i tanio wdrażać system do ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rola modelowania hydraulicznego w eksploatacji sieci wodociągowych
Justyna Stańczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jak zoptymalizować pracę sieci wodociągowej poprzez dobór odpowiednich jej parametrów oraz symulować zachowanie sieci przy różnego rodzaju zdarzeniach (np. remonty, awarie czy rozbudowa).

Monitorowanie sieci wodociągowej w technologii GSM
Jarosław Tomaszewski, Pronal Smart Metering

Nowatorskie rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorstw wodociągowych, pozwalające na prowadzenie zdalnego procesu monitorowania i zarządzania przepływem wody.

Jak dobrać stację roboczą do rozwiązań GIS – rozwiązania Lenovo
Łukasz Rutkowski, Lenovo

12:00-12:30
[ przerwa kawowa, catering ]

Panel II | 12:30 - 14:30
Wykorzystanie dronów w procesie modernizacji instalacji zewnętrznych
Bogumił Dąbek, Earlybird

W jaki sposób szybko i sprawnie przeprowadzić inspekcję trudno dostępnych miejsc lub przeprowadzić monitoring z dużej wysokości.

Wnioski o dofinansowanie projektów UE
Kamila Markiewicz, Lema Finance

Zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty związane z wdrażaniem systemów GIS.

Nowoczesne techniki badawcze w kanalizacji
dr inż. Tomasz Abel, mgr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska -Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane przy ocenie stanu technicznego podziemnej infrastruktury sieciowej. Korzystanie z nowych technologii badawczych umożliwia nie tylko precyzyjną lokalizację i inwentaryzację uszkodzeń, ale także określenie ich przyczyn i bezpośredniego wpływu na otoczenie. Odpowiednio wytypowany zestaw badań i poprawnie przeprowadzona interpretacja wyników pozwalają uniknąć błędnych decyzji w kwestii doboru technologii i zakresu planowanej naprawy. Wystąpienie uzupełnione zostanie krótkim pokazem Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast Politechniki Wrocławskiej. Szerokie spektrum analiz prowadzonych z jego użyciem umożliwia wykonanie pełnej diagnostyki wszelkich trudno dostępnych podziemnych obiektów liniowych.

Jak sprawiedliwie naliczać opłaty deszczowe - wsparcie narzędziami GIS
dr inż. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska - Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Czy pobieranie opłat za deszczówkę będzie sprawiedliwe w myśl nowego prawa wodnego?

Zakończenie seminarium

Prelegenci GISforum


Inicjatywa GISforum od lat gromadzi wielu ważnych ekspertów. Oto galeria wybranych prelegentów z lat 2013 - 2016.

 • J. Zielinski, GUGiK

  Jerzy Zieliński

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  IMG_0220

  Robert Pajkert

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  IMG_9990

  Roman Smółka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • IMG_9970

  Anna Katarzyna Nietyksza

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  8.1

  Piotr Woźniak

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  R.Gezikiewicz, Geopoz

  Roman Gęzikiewicz

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 • T.Wesolowski

  Tomasz Wesołowski

  PKP Polskie Linie Kolejowe

  SHH_167

  Wojciech Kaczmarek

  KGHM Polska Miedź

  SHH_223

  Miranda Ptak

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • P.Leśniak

  Piotr Leśniak

  PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów

  8.3

  Igor Amrozik

  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

  IMG_0675

  Magdalena Urbanek

  Urząd Miasta Rybnika

 • IMG_0674

  Anna Rembowicz-Dziekciowska

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  IMG_1225

  Grzegorz Makarewicz

  GDDKiA

  SONY DSC

  Janusz Naklicki

  Oracle

 • IMG_2623

  Adam Jordanek

  Open Street Map Polska

  J.Baran_1

  Jakub Baran

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  SHH_209

  Jacek Hadryś

  Intel

 • Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle

  Hans Viehmann

  Oracle

  Hagen Lotz, ISD GeoUtility EE, Bentley Systems

  Hagen Lotz

  Bentley Systems

  A.Szynkiewicz

  Adam Szynkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski

 • Piotr Witczynski, Oracle

  Piotr Witczyński

  Oracle

  IMG_2488

  Dariusz Barcikowski

  Ricoh

  Jeff Bielefeld, Bentley Systems

  Jeff Bielefeld

  Bentley Systems

 • SHH_197

  Tomasz Malinowski

  TPI

  Lenovo

  Łukasz Rutkowski

  Lenovo

  IMG_2479

  Rafał Czerkawski

  Centrum Wspierania Projektów

 • IMG_0646

  Marcin Stecki

  Bentley Systems

  Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle

  Albert Godfrind

  Oracle

  P.Okal

  Piotr Okal

  Arrow ECS

 • IMG_0622

  Jarosław Cichoszewski

  Fujitsu

  SHH_243

  Marcin Chwin

  Oracle

  IMG_2381

  Paweł Jankowski

  Bentley Systems

 • T.Stanek_Bentley

  Tomas Stanek

  Bentley Systems

  IMG_2524

  Bartosz Soroczyński

  Oracle

  SONY DSC

  Janusz Jarząbkowski

  Opitz Consulting

 • M.Pawelec

  Mirosław Pawelec

  Bentley Systems

  SHH_213

  Maciej Misiewicz

  Hewlett-Packard

  IMG_2475

  Robert Marcinkowski

  Bentley Systems

 • prof. Jan Miodek

  prof. Jan Miodek

  językoznawca

  M.Krajewski

  Marek Krajewski

  pisarz

  Wojciech Cejrowski

  Wojciech Cejrowski

  podróżnik, antropolog

 • IMG_2801

  Ewa Durajczyk – Starościak

  SHH

  PJ_2

  Piotr Janas

  SHH

  IMG_1235

  Lech Rybałko

  SHH

 • AW

  Andrzej Woźnica

  SHH

  SBi

  Stanisław Biernat

  SHH

J. Zielinski, GUGiK
Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
IMG_0220
Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
IMG_9990
Roman Smółka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
IMG_9970
Anna Katarzyna Nietyksza
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
8.1
Piotr Woźniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Menedżer Projektu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
R.Gezikiewicz, Geopoz
Roman Gęzikiewicz
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w GEOPOZ
T.Wesolowski
Tomasz Wesołowski
PKP Polskie Linie Kolejowe
Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe
SHH_167
Wojciech Kaczmarek
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier Geolog w firmie KGHM Polska Miedź SA
SHH_223
Miranda Ptak
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
P.Leśniak
Piotr Leśniak
PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów
8.3
Igor Amrozik
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
IMG_0675
Magdalena Urbanek
Urząd Miasta Rybnika
Inspektor w Urzędzie Miasta Rybnika
IMG_0674
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
IMG_1225
Grzegorz Makarewicz
GDDKiA
Inspektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
SONY DSC
Janusz Naklicki
Oracle
Wiceprezydent Oracle na obszarze ECEMEA
IMG_2623
Adam Jordanek
Open Street Map Polska
Członek Zarządu Open Street Map Polska
J.Baran_1
Jakub Baran
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Administrator systemów i portali IT w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
SHH_209
Jacek Hadryś
Intel
Business Development Specialist w Intel
Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle
Hans Viehmann
Oracle
Product Manager for Oracle's Location Products na obszarze EMEA
Hagen Lotz, ISD GeoUtility EE, Bentley Systems
Hagen Lotz
Bentley Systems
ISD Geo/Utility EE w Bentley Systems
A.Szynkiewicz
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
Piotr Witczynski, Oracle
Piotr Witczyński
Oracle
Dyrektor Generalny Oracle Polska
IMG_2488
Dariusz Barcikowski
Ricoh
Specjalista rozwiązań CAD/GIS w Ricoh
Jeff Bielefeld, Bentley Systems
Jeff Bielefeld
Bentley Systems
Product Manager w Bentley Systems
SHH_197
Tomasz Malinowski
TPI
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w TPI
Lenovo
Łukasz Rutkowski
Lenovo
DT&WS Business Development Manager w Lenovo
IMG_2479
Rafał Czerkawski
Centrum Wspierania Projektów
Prezes Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich
IMG_0646
Marcin Stecki
Bentley Systems
Industry Sales Director w Bentley Systems
Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle
Albert Godfrind
Oracle
Spatial Solutions Architect w Oracle
P.Okal
Piotr Okal
Arrow ECS
Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązań - Produkty Oracle w Arrow ECS
IMG_0622
Jarosław Cichoszewski
Fujitsu
SHH_243
Marcin Chwin
Oracle
 
IMG_2381
Paweł Jankowski
Bentley Systems
Regional Account Manager w Bentley Systems
T.Stanek_Bentley
Tomas Stanek
Bentley Systems
Channel Business Director w Bentley Systems
IMG_2524
Bartosz Soroczyński
Oracle
Dyrektor Generalny w Oracle Polska
SONY DSC
Janusz Jarząbkowski
Opitz Consulting
Prezes Zarządu Opitz Consulting
M.Pawelec
Mirosław Pawelec
Bentley Systems
Account Manager w Bentley Systems
SHH_213
Maciej Misiewicz
Hewlett-Packard
Partner Account Manager Value Products w Hewlett-Packard
IMG_2475
Robert Marcinkowski
Bentley Systems
Corporate Account Manager in Project Delivery w Bentley Systems
prof. Jan Miodek
prof. Jan Miodek
językoznawca
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
M.Krajewski
Marek Krajewski
pisarz
Autor kryminałów retro, twórca wielu bestsellerów
Wojciech Cejrowski
Wojciech Cejrowski
podróżnik, antropolog
Autor cenionych programów telewizyjnych oraz książek o tematyce podróżniczej
IMG_2801
Ewa Durajczyk – Starościak
SHH
Dyrektor ds. Realizacji Projektów w SHH
PJ_2
Piotr Janas
SHH
Członek Zarządu SHH
IMG_1235
Lech Rybałko
SHH
Dyrektor ds. Wdrożeń w SHH
AW
Andrzej Woźnica
SHH
Członek Zarządu SHH
SBi
Stanisław Biernat
SHH
Dyrektor ds. handlowych w SHH

Warunki uczestnictwa


Seminarium (14.12.2016) jest adresowane są do przedstawicieli zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: przedsiębiorstw wod – kan, zakładów komunalnych oraz urzędów miast i gmin. Dla tych uczestników udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy mają zapewnione podczas seminarium: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, przerwę kawową i catering.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest - w terminie do 8 grudnia 2016 - wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora (drogą mailową).
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej w dniu 8 grudnia 2016 r.
Organizatorem konferencji GISforum 2016 jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

  • Pakiet I

  • Seminarium

  • Udział w Seminarium - bezpłatny.
   Decyduje kolejność zgłoszeń

  • Uczestnicy mają zapewnione podczas seminarium: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, przerwę kawową i catering.
  • Rejestracja

Rejestracja


DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres email


DANE FIRMY

Nazwa

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP


ZGODA

Oświadczam, że zgłaszając udział w wydarzeniach wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz używanie podanych informacji przez SHH sp. z o.o. w celach organizacyjnych związanych z seminarium


AKCEPTACJA WARUNKÓW UDZIAŁU

Oświadczam, że zgłaszając udział w wydarzeniu zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa zawartymi w zakładce "Warunki uczestnictwa"


UWAGI

Newsletter GISforum


Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter GISforum

Miejsce
Silver Conference Center w hotelu IBIS | Plac Konstytucji 3 Maja nr 3 | Wrocław
silverconferencecenter.pl