Konferencja GISforum

21 - 22 listopada 2018

Główny Geodeta Kraju, Poznań 3D i wiele ważnych zagadnień w programie konferencji!

Dołącz do ekspertów GIS!


Konferencja GISforum, poświęcona głównie zagadnieniom GIS oraz 3D City, gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli administracji publicznej oraz wielu sektorów gospodarki. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących systemów informacji przestrzennej. Konferencja GISforum jest miejscem, gdzie następuje wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Konferencja GISforum stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych aspektach, oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie systemów GIS.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, biur geodezyjnych i projektowych. Formuła konferencji jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami i opiniami uczestników konferencji oraz użytkowników rozwiązań informacji przestrzennej.

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, zainauguruje VI edycję konferencji GISforum prelekcją pt. 'Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast'.

Główne tematy tegorocznej konferencji to m.in. modele miejskie 3D - przykłady zastosowania, współpraca z miastami w zakresie danych i modeli 3D pozyskanych w projektach przez GUGiK, prezentowanie zagadnień urbanistycznych za pomocą miejskich modeli 3D, wykorzystanie danych geologicznych, miejskie modele energetyczne, wykorzystanie narzędzi GIS w procesach rewitalizacji oraz partycypacji społecznej, integracja i automatyzacja procesów w projektach przetwarzania danych 3D narzędziami ETL, kompleksowy system dla branży wod-kan z wykorzystaniem danych GESUT, modelowanie sieci hydraulicznej. W tym roku firma SHH zrealizowała dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania w standardzie OGC cityGML 2.0 wraz z narzędziami do jego aktualizacji, kontroli oraz publikacji. Projekt oraz zagadnienia z nim związane będzie jednym z wiodących tematów podczas konferencji GISforum 2018.

Autorami prelekcji są eksperci zajmujący się na co dzień systemami informacji przestrzennej – przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw, organizacji non-profit oraz dostawców rozwiązań IT. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne są dostępne na gisforum.pl Konferencji towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.

Wydarzeniu towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.

Szczegóły merytoryczne znajdują się poniżej


Uczestnicy zainteresowani rejestracją udziału z gwarancją noclegu w hotelu IBIS proszeni są o wypełnienie formularza do dnia 22 października 2018. Uczestnicy zainteresowani rejestracją udziału bez gwarancji noclegu w hotelu IBIS proszeni są o wypełnienie formularza do dnia 10 listopada 2018. Po wyczerpaniu limitu zarezerwowanych pokojów hotelowych przed terminem 22.10.2017 organizator nie gwarantuje dostępności miejsc noclegowych w hotelu IBIS (Silver Conference Center).

Szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

kluczowe zagadnienia

3D City, GIS, LiDAR

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie 3D

rozwiązania dla różnych branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

środa
godz. 9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

PANEL I

Inauguracja konferencji - Piotr Janas, Prezes Zarządu, SHH


Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast - dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju | Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - aktualizacja modelu i praktyczne zastosowania modelu w działaniach miasta - Jarosław Zawadzki, Michał Michałowski | ZGiKM GEOPOZ


Pytania i odpowiedzi dotyczące panelu I - dyskusja


- [ przerwa kawowa ]

PANEL 2

Otwartość zbiorów danych przestrzennych - impuls do rozwoju lokalnego - Ministerstwo Cyfryzacji


Modele miejskie 3D - do natychmiastowego zastosowania - SHH


Wykorzystanie modeli miejskich 3D w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wałbrzycha - SoftGIS


Modelowanie procesów urbanistycznych i koncepcji architektonicznych na przykładzie miasta Katowice - P.A. Nova


Miejskie modele semantyczne podstawą informacyjną zagadnień związanych z energetyką - Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia

[Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, a prezentacja będzie przetłumaczona na język polski.]


- [ obiad ]

PANEL 3

Rozwiązania workstacjowe do GIS 3D – jak to ugryźć? - Lenovo


Modele 3D mesh z teksturami zdjęć ukośnych – trzeci wymiar informacji - MGGP Aero

Produkty fotogrametryczne MGGP Aero uzupełniają rozwiązanie smart3Dcity o modele siatkowe MESH, które są wykonywane na podstawie m.in. zdjęć ukośnych.


Zintegrowane podejście do planowania i zarządzania przestrzenią miasta - modele energetyczne, decyzje inwestycyjne - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski


Geoskaning podziemnej infrastruktury miejskiej i artefaktów archeologicznych w modelu miejskim 3D - Graph'it


Geoportal Xaris jako platforma wymiany i wizualizacji danych z dronów w procesie nadzoru inwestycji infrastrukturalnych - Colidrone


Geoportal jako narzędzie wspierające decyzje w obszarach gmin, zakładów komunalnych i sieciowych - SHH

czwartek
PANEL 4

Wspieranie projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatyw Bentley Institute i Bentley Developer Network - Bentley Systems


ProjectWise jako środowisko CDE do wspomagania modeli BIM - SHH


Wdrożenie narzędzia klasy Business Intelligence z kontekstem GIS w systemie przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Oracle Cloud dla sektora publicznego w praktyce - Oracle


- [ przerwa kawowa | wymeldowanie z pokojów ]

PANEL 5

Transformacja danych gesut do sieciowego modelu branżowego z wykorzystaniem środowiska FME - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy


Tworzenie i aktualizacja modelu miejskiego budynków 3D w praktyce - SHH


Integracja i automatyzacja procesów w projektach smart3Dcity - SHH


- [ catering ]

Warunki uczestnictwa


Konferencja GISforum jest adresowana do obecnych oraz potencjalnych KLIENTÓW firmy SHH: przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. Dla tych uczestników przewidziane są "Pakiety klientów", a udział w wydarzeniu jest bezpłatny – decyduje jednak kolejność zgłoszeń. Koszty zarezerwowanych noclegów są płatne indywidualnie w hotelu Ibis przed konferencją (przelew) lub w recepcji hotelowej w trakcie konferencji. Szczegóły logistyczne dla uczestników przekazane zostaną w mailu organizacyjnym potwierdzającym zgłoszony udział. Dla przedstawicieli firm KOMERCYJNYCH (IT oraz konkurencyjnych), nie będących obecnymi i potencjalnymi klientami SHH, przewidziany jest "Pakiet firm komercyjnych" - koszt udziału w konferencji wynosi 1000 zł (bez VAT) / osoba (opłata nie zawiera kosztów noclegów, które są rezerwowane indywidualnie). Przedstawiciele firm KOMERCYJNYCH mogą zgłosić chęć udziału w konferencji wyłącznie po uprzedniej weryfikacji oraz potwierdzeniu takiej możliwości przez organizatora!
Warunkiem uczestnictwa KLIENTÓW w konferencji z gwarancją noclegu w hotelu IBIS jest wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie rejestracji przez organizatora do dnia 22 października 2018. Warunkiem uczestnictwa KLIENTÓW w konferencji bez gwarancji noclegu w hotelu IBIS jest wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie rejestracji przez organizatora do dnia 10 listopada 2018. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość odmowy rejestracji udziału. Przedstawiciele FIRM KOMERCYJNYCH (IT oraz podmioty konkurencyjne), tj. nie będących obecnymi oraz potencjalnymi klientami firmy SHH, mogą zgłosić chęć udziału w konferencji wyłącznie po uprzedniej weryfikacji oraz potwierdzeniu takiej możliwości przez organizatora. Dla przedstawicieli firm komercyjnych dzień 22 października 2018 jest terminem płatności za udział w konferencji (1000 zł (bez VAT) / osoba), dotyczy to także osób, które zgłoszą chęć udziału po tym terminie. Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.
Uczestnicy w ramach pakietów konferencyjnych mają zapewnione podczas konferencji: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe).
Organizator wyłącznie pośredniczy w rezerwacji noclegu w hotelu Ibis, w którym jest organizowana konferencja. KLIENCI zainteresowani rejestracją udziału z gwarancją noclegu w hotelu IBIS proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 22 października 2018. KLIENCI zainteresowani rejestracją udziału bez gwarancji noclegu w hotelu IBIS proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 10 listopada 2018. Po wyczerpaniu limitu zarezerwowanych pokojów hotelowych przed terminem 22.10.2017 organizator nie gwarantuje dostępności miejsc noclegowych w hotelu IBIS (Silver Conference Center). Przedstawiciele firm KOMERCYJNYCH (IT oraz podmioty konkurencyjne), tj. nie będących obecnymi oraz potencjalnymi klientami firmy SHH, rezerwują nocleg we własnym zakresie.
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej do dnia 22 października 2018 r. - w przypadku wcześniejszej rejestracji udziału z noclegiem, lub do 10 listopada 2018 - w przypadku wcześniejszej rejestracji bez noclegu. Informujemy, że rezygnacja po wskazanym terminie spowoduje obciążenie Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł (bez VAT) / osoba, a także kosztami zamówionych noclegów. Dotyczy to również zgłoszeń udziału w wydarzeniach po terminie 22 października 2018 r.
Organizatorem konferencji GISforum 2016 jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

  • I Pakiet klienta

  • Udział bez noclegu

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!  • Rejestracja
  • II Pakiet klienta

  • Pokój 1 os. / 21-22.11

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg w pokoju 1 os. na jedną dobę 21/22.11 - 275 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • III Pakiet klienta

  • Pokój 1 os. / 20-22.11

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg w pokoju 1 os. na dwie doby 20/22.11 - 550 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • IV Pakiet klienta

  • Pokój 2 os. / 21-22.11

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Miejsce w pokoju 2 os. na jedną dobę 21/22.11 - 155 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • V Pakiet klienta

  • Pokój 2 os. / 20-22.11

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji - bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Miejsce w pokoju 2 os. na dwie doby 20/22.11 - 310 zł z VAT (płatne w hotelu Ibis)
  • Rejestracja
  • I Pakiet firmy

  • Firmy komercyjne

  • Udział  firm komercyjnych (IT oraz podmioty konkurencyjne) – koszt 1000 zł (bez VAT) / osoba (płatne organizatorowi do 22.10)
  • Nocleg we własnym zakresie
  • Rejestracja

Rejestracja


DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres email


DANE FIRMY

Nazwa

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

UWAGIAKCEPTACJA WARUNKÓW UDZIAŁU

OŚWIADCZAM, że zgłaszając udział w wydarzeniu zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa zawartymi w zakładce Pakiety GISforum


ZGODA RODO

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 s.1] (zwanego RODO) przekazujemy następujące informacje: Administratorem przekazanych nam danych osobowych na potrzeby organizacji VI edycji konferencji GISforum jest SHH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław, tel. (71) 326 75 00, mail: gisforum@shh.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rejestracją na wydarzenie, komunikacją przed i po wydarzeniu, a także organizacją wydarzenia, tj. nie dłużej niż do 31.12.2018 roku.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przekazywania aktualnych informacji organizacyjnych związanych z wydarzeniem, w której zadeklarowano swój udział;
 • zapewnienia rezerwacji hotelowej na czas trwania wydarzenia;
 • identyfikacji indywidualnej w trakcie trwania wydarzenia;
 • prowadzenia i rozliczania formalności finansowych dotyczących udziału w wydarzeniu (płatność za noclegi);
 • komunikacji związanej z merytoryką wydarzenia przed jego terminem oraz po nim.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO odbiorcą danych osobowych przekazanych na potrzeby rezerwacji noclegów jest hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 083 Wrocław. W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez Administratora w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności")OŚWIADCZAM, że zgłaszając udział w wydarzeniu wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz używanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach organizacyjnych związanych z konferencją wg powyższego zakresu (ZGODA RODO).


Miejsce
SILVER CONFERENCE CENTER
plac Konstytucji 3 Maja nr 3
Wrocław
silverconferencecenter.pl