Konferencja GISforum

21 - 22 listopada 2018

Główny Geodeta Kraju, Poznań 3D i wiele ważnych zagadnień w programie konferencji!

Forum ekspertów 3D City


REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ GISforum 2018 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA! Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach GISforum w przyszłości (m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje).Konferencja GISforum, poświęcona zagadnieniom GIS oraz 3D City, gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli administracji publicznej oraz wielu sektorów gospodarki. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących systemów informacji przestrzennej. Konferencja GISforum jest miejscem, gdzie następuje wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Konferencja GISforum stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych aspektach, oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie systemów GIS.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, objął honorowy patronat nad konferencją: „Technologia, która będzie prezentowana podczas organizowanej przez Państwa konferencji, otwiera przed mieszkańcami i gośćmi Poznania zupełnie nowe możliwości czerpania informacji i sięgania po dane przestrzenne dotyczące naszego miasta. To innowacyjny projekt, którego Poznań jest prekursorem, i który z całą pewnością przyczynia się do konsekwentnej realizacji idei Smart City. Do omówienia jest wiele istotnych kwestii. Jestem przekonany, że konferencja odniesie planowany sukces i okaże się odkrywcza oraz pomocna dla jej uczestników. Mam nadzieję, że wydarzenie będzie skutecznie promować Poznań jako inteligentnie rozwijające się miasto.”

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, objął honorowy patronat nad wydarzeniem: „Jestem przekonany, że spotkanie użytkowników oraz dostawców rozwiązań w zakresie informacji przestrzennej pozwoli na omówienie wielu aspektów służących rozwojowi infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Tematyka konferencji GISforum wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe oraz wiąże się bezpośrednio z zakresem działań i zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.”

Główny Geodeta Kraju zainauguruje VI edycję konferencji GISforum prelekcją pt. 'Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast'.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, biur geodezyjnych i projektowych. Formuła konferencji jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami i opiniami uczestników konferencji oraz użytkowników rozwiązań informacji przestrzennej.

Główne tematy tegorocznej konferencji to m.in. modele miejskie 3D - przykłady zastosowania, współpraca z miastami w zakresie danych i modeli 3D pozyskanych w projektach przez GUGiK, prezentowanie zagadnień urbanistycznych za pomocą miejskich modeli 3D, wykorzystanie danych geologicznych, miejskie modele energetyczne, wykorzystanie narzędzi GIS w procesach rewitalizacji oraz partycypacji społecznej, integracja i automatyzacja procesów w projektach przetwarzania danych 3D narzędziami ETL, kompleksowy system dla branży wod-kan z wykorzystaniem danych GESUT, modelowanie sieci hydraulicznej.

W tym roku firma SHH zrealizowała dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania w standardzie OGC cityGML 2.0 wraz z narzędziami do jego aktualizacji, kontroli oraz publikacji. Projekt oraz zagadnienia z nim związane będzie jednym z wiodących tematów podczas konferencji GISforum 2018.

Autorami prelekcji są eksperci zajmujący się na co dzień systemami informacji przestrzennej – przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw, organizacji non-profit oraz dostawców rozwiązań IT. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne są dostępne na gisforum.pl Konferencji towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.

Wydarzeniu towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.kluczowe zagadnienia

3D City, GIS, LiDAR

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie 3D

rozwiązania dla różnych branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

środa
godz. 9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

PANEL I

Inauguracja konferencji
Prowadzący PANEL I

Piotr Janas, Prezes Zarządu, SHH

Robert Pajkert, Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast - dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju | Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - aktualizacja modelu i praktyczne zastosowania modelu w działaniach miasta - Jarosław Zawadzki, Michał Michałowski, Marcin Lis | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


DYSKUSJA: Informacja przestrzenna miast. W jakim kierunku zmierzamy? - Moderator: Bartosz Dominiak, Smart City Blog


- [ przerwa kawowa ]

PANEL 2

Rozwiązania GIS w obszarze SmartCity – doświadczenia Wrocławia - dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia


W jaki sposób modele miejskie 3D pomogą tworzyć inteligentne miasta? - Bartosz Dominiak, Smart City Blog


Modelowanie procesów urbanistycznych i koncepcji architektonicznych na przykładzie miasta Katowice - Sławomir Tront, PANOVA


Wykorzystanie modeli miejskich 3D w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wałbrzycha - Radosław Jończak, SoftGIS


- [ przerwa na lunch ]

PANEL 3

Rozwiązania workstacjowe do GIS 3D – jak to ugryźć? - Łukasz Rutkowski, Lenovo


Modele 3D mesh z teksturami zdjęć ukośnych – trzeci wymiar informacji - Witold Kuźnicki, MGGP Aero

Produkty fotogrametryczne MGGP Aero uzupełniają rozwiązanie smart3Dcity o modele siatkowe MESH, które są wykonywane na podstawie m.in. zdjęć ukośnych.


Narzędzia klasy Business Intelligence wdrożone przez państwową służbę hydrogeologiczną oraz dane geologiczne na potrzeby rozwiązań Smart City udostępnione przez państwową służbę geologiczną - działania PIG-PIB w kierunku innowacji - Edyta Majer, Piotr Gałkowski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Geoskaning podziemnej infrastruktury miejskiej i artefaktów archeologicznych w modelu miejskim 3D - Paweł Wierzowiecki, Graph'it


Geoportal jako narzędzie wspierające decyzje w obszarach gmin, zakładów komunalnych i sieciowych - Adrian Baranowski, SHH

czwartek
PANEL 4

Wspieranie projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatyw Bentley Institute i Bentley Developer Network - Marika Kaletowska, Bentley Systems


Geoportal Xaris jako platforma wymiany i wizualizacji danych z dronów w procesie nadzoru inwestycji infrastrukturalnych - Kamil Kaczorowski, Colidrone


Miejskie modele semantyczne podstawą informacyjną zagadnień związanych z energetyką - dr Giorgio Agugiaro, Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia

[Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, a prezentacja będzie przetłumaczona na język polski.]


Zintegrowane podejście do planowania i zarządzania przestrzenią miasta - modele energetyczne, decyzje inwestycyjne - dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski


Tworzenie i aktualizacja modelu miejskiego budynków 3D w praktyce - Katarzyna Ciećko, SHH


- [ przerwa kawowa | wymeldowanie z pokojów ]

PANEL 5

Bezobsługowe przetwarzanie danych przestrzennych na przykładzie modelu stropu piaskowca - Paweł Kosydor, KGHM Polska Miedź


Rozwiązania typu Business Intelligence, systemy bilingowe, eBOK, GIS to już standardowy zestaw narzędzi usprawniających obsługę klienta. Czy ich wdrożenie musi być czasochłonne i skomplikowane? - Marcin Sokołowski, Piątka


Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w przedsiębiorstwach wod-kan - możliwości pozyskania dofinansowania projektów. - dr inż. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska


Transformacja danych gesut do sieciowego modelu branżowego z wykorzystaniem środowiska FME - Paweł Kwiecień, MWiK Bydgoszcz


Integracja i automatyzacja procesów w projektach smart3Dcity - dr inż. Stanisław Biernat, SHH


Zakończenie konferencji


- [ catering ]

Warunki uczestnictwa


Rejestracja zgłoszeń na konferencję GISforum 2018 została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach GISforum w przyszłości (m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje).
Zarejestrowani uczestnicy konferencji mają zapewnione podczas wydarzenia: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe).
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej do dnia 22 października 2018 r. - w przypadku wcześniejszej rejestracji udziału z noclegiem w hotelu Ibis, lub do 8 listopada 2018 - w przypadku wcześniejszej rejestracji bez noclegu w hotelu Ibis. Informujemy, że rezygnacja po wskazanych terminach spowoduje obciążenie Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł (bez VAT) / osoba, a także kosztami zamówionych noclegów. Dotyczy to również zgłoszeń udziału w wydarzeniach po terminie 22 października 2018 r.
Organizatorem konferencji GISforum jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

No Packages

Miejsce
SILVER CONFERENCE CENTER
plac Konstytucji 3 Maja nr 3
Wrocław
silverconferencecenter.pl