nowy wymiar dla twojego miasta

Podsumowanie konferencji smart3Dcity

Smart3Dcity w czterech wymiarach


Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity (26.04.2017, Wrocław) zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych miejskich 3D. Procesy te były szeroko omawiane przez podmioty zainteresowane jak najszerszym i najefektywniejszym wykorzystaniem tych informacji. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji był także projekt Polska 4D. Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji. Podkreślił, że strategicznymi celami projektu Polska 4D jest dostarczenie aktualnej trójwymiarowej informacji (3D), która zmienia się w czasie i wymaga aktualizacji przestrzennej (4D). Ważnymi aspektami tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie danych LiDAR, standardu CityGML, jak również promocja BIM. Kluczowe w tym aspekcie jest wsparcie planowania i rozwoju inwestycji, a także cyfryzacji działań w sektorze budownictwa, architektury, urbanistyki, projektowania cyfrowej wielobranżowej dokumentacji projektów inwestycyjnych. Efektem wspólnego zastosowania technologii LiDAR, CityGML oraz BIM będzie znaczące zmniejszenie kosztów administracyjnych i realizacji wybranych inwestycji publicznych.

Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, zwróciła uwagę na fakt, że zmiany w teledetekcji stworzyły możliwości zbierania coraz dokładniejszych informacji 3D o otaczającym nas świecie, a także informacji „o czasie włączenia'' produktów i usług do operowania w 4D. Prognozuje się, że część zmian w kartografii w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat będzie spowodowana produktami kartograficznymi 4D. Ciekawym aspektem prelekcji była historyczna podróż przez projekty miast idealnych, pokazująca także stulecia ludzkich dążeń do stworzenia jak najlepszego odwzorowania planu miast na mapie lub modelu, oczywiście bez użycia komputerów i dedykowanych aplikacji.

Prelekcje wygłosili także przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wiodących firm technologicznych w zakresie rozwiązań 3D City: virtualcitySYSTEMS, Point Cloud Technology oraz Bentley. Rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych przedstawiła firma MGGP Aero. Przedstawione zostały także technologie firm Lenovo oraz Microsoft dedykowane dla 3D. Partnerzy prezentowali praktyczny aspekt swoich rozwiązań na stoiskach wystawowych.

W programie konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące m.in.: danych geodezyjnych w procesie tworzenia modeli miejskich 3D, harmonizacji miejskich danych 3D w środowisku FME, analizy i wizualizacji danych skaningu laserowego (LiDAR), infrastruktury danych przestrzennych 3D dla miast, zaawansowanych modeli miejskich 3D, praktycznych doświadczeń z wdrożeń miejskich 3D City, miejskich modeli 3D z fotogrametrii, jednoczasowych kolekcji danych rejestrowanych z pułapu lotniczego, stacji roboczych dla rozwiązań 3D oraz najnowszych technik prezentacji modeli 3D.

Program konferencji został stworzony z myślą o potrzebach miast i regionów, jak i firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym.

Konferencja we Wrocławiu zgromadziła ponad 150 uczestników.


Galeria z konferencji na stronie
smart3dcity.pl

kluczowe zagadnienia

3D City, GIS, LiDAR

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie 3D

rozwiązania dla różnych branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

26 kwietnia 2017 | godz. 10:00 - 15:00
09:30 - 10:00
[rejestracja uczestników]

W kuluarach dostępne będą stoiska prezentacyjne partnerów konferencji oraz SHH - serdecznie zapraszamy

Panel I | 10:00 - 11:30
Otwarcie konferencji

LIDAR, CityGML, BIM - kluczowe składniki projektu POLSKA 4D
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Ministerstwo Cyfryzacji

Widok miasta w wielu wymiarach
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz - prof. nadzw., Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,

Dane geodezyjne podstawą tworzenia modeli miejskich 3D
Iwona Nakonieczna - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Harmonizacja miejskich danych 3D w środowisku FME. Portale openDATA w wymiarze GIS
Tomasz Targowski - SHH

11:45-12:00
[ przerwa kawowa ]

W kuluarach dostępne będą stoiska prezentacyjne partnerów konferencji oraz SHH - serdecznie zapraszamy

Panel II | 11:45 - 13:15
Analizy i wizualizacja danych skaningu laserowego (LiDAR) w zastosowaniach miejskich 3D
Rico Richter - Point Cloud Technology

Prezentacja będzie wygłoszona w języku angielskim. Slajdy zostaną przetłumaczone na język polski.

Infrastruktura danych przestrzennych 3D dla miast
dr Lutz Ross - virtualcitySYSTEMS

Prezentacja będzie wygłoszona w języku angielskim. Slajdy zostaną przetłumaczone na język polski.

smart3Dcity - od pomysłu do zaawansowanych modeli miejskich 3D. Praktyczne przykłady
dr inż. Stanisław Biernat - SHH

13:30-14:00
[ przerwa kawowa, catering ]

W kuluarach dostępne będą stoiska prezentacyjne partnerów konferencji oraz SHH - serdecznie zapraszamy

Panel III | 14:00 - 16:00
Bentley i 3D City - praktyczne doświadczenia z wdrożeń miejskich
Jukka Kivela - Bentley Systems

Prezentacja będzie wygłoszona w języku angielskim. Slajdy zostaną przetłumaczone na język polski.

Miejskie modele 3D z fotogrametrii na przykładach
Mirosław Pawelec - Bentley Systems Polska

Utrzymanie aktualności modeli miejskich 3D dzięki jednoczasowym kolekcjom danych rejestrowanych z pułapu lotniczego
Witold Kuźnicki - MGGP Aero

Stacje robocze dla rozwiązań 3D - doświadczenia z testów mądrym wyborem
Łukasz Rutkowski - Lenovo

Interaktywny Model miasta 3D na twoim biurku. Wizualizacja danych miejskich za pomocą gogli Microsoft HoloLens.
Marek Czarzbon - Made In Holo

Zakończenie konferencji

Prelegenci GISforum


Inicjatywa GISforum od lat gromadzi wielu ważnych ekspertów. Oto galeria wybranych prelegentów z lat 2013 - 2017.

 • Lutz Ross

  virtualcitySYSTEMS

  Mirosław Pawelec

  Bentley Systems

  Łukasz Rutkowski

  Lenovo

 • Roman Smółka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Jerzy Zieliński

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Anna Katarzyna Nietyksza

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Robert Pajkert

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Piotr Woźniak

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Roman Gęzikiewicz

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 • Tomasz Wesołowski

  PKP Polskie Linie Kolejowe

  Wojciech Kaczmarek

  KGHM Polska Miedź

  Miranda Ptak

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • Piotr Leśniak

  PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów

  Igor Amrozik

  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

  Magdalena Urbanek

  Urząd Miasta Rybnika

 • Anna Rembowicz-Dziekciowska

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  Grzegorz Makarewicz

  GDDKiA

  Janusz Naklicki

  Oracle

 • Adam Jordanek

  Open Street Map Polska

  Jakub Baran

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  Jacek Hadryś

  Intel

 • Hans Viehmann

  Oracle

  Hagen Lotz

  Bentley Systems

  Adam Szynkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski

 • Piotr Witczyński

  Oracle

  Dariusz Barcikowski

  Ricoh

  Jeff Bielefeld

  Bentley Systems

 • Tomasz Malinowski

  TPI

  Rafał Czerkawski

  Centrum Wspierania Projektów

  Marcin Stecki

  Bentley Systems

 • Albert Godfrind

  Oracle

  Piotr Okal

  Arrow ECS

  Jarosław Cichoszewski

  Fujitsu

 • Marcin Chwin

  Oracle

  Paweł Jankowski

  Bentley Systems

  Tomas Stanek

  Bentley Systems

 • Bartosz Soroczyński

  Oracle

  Janusz Jarząbkowski

  Opitz Consulting

  Maciej Misiewicz

  Hewlett-Packard

 • Robert Marcinkowski

  Bentley Systems

  prof. Kazimierz Bęcek

  Politechnika Wrocławska

  Adam Gąsiorek

  Transition Technologies

 • Piotr Gałkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Anna Kostka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Piotr Gomułkiewicz

  Biuro Rozwoju Wrocławia

 • Maciej Tomkiewicz

  Oracle

  Paweł Starzyński

  Bentley Systems

  Wojciech Stolarski

  Geotronics

 • Justyna Stańczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Jarosław Tomaszewski

  Pronal Smart Metering

  Bogumił Dąbek

  Earlybird

 • Kamila Markiewicz

  Lema Finance

  Beata Nienartowicz

  Politechnika Wrocławska

  Bartosz Kaźmierczak

  Politechnika Wrocławska

 • Marek Krajewski

  pisarz

  prof. Jan Miodek

  językoznawca

  Wojciech Cejrowski

  podróżnik, antropolog

 • Piotr Janas

  SHH

  Andrzej Woźnica

  SHH

  Stanisław Biernat

  SHH

 • Lech Rybałko

  SHH

  Adrian Baranowski

  SHH

  Andrzej Wabik

  SHH

Lutz Ross
virtualcitySYSTEMS
Mirosław Pawelec
Bentley Systems
Account Manager w Bentley Systems
Łukasz Rutkowski
Lenovo
DT&WS Business Development Manager w Lenovo
Roman Smółka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Anna Katarzyna Nietyksza
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Piotr Woźniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Menedżer Projektu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Roman Gęzikiewicz
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w GEOPOZ
Tomasz Wesołowski
PKP Polskie Linie Kolejowe
Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe
Wojciech Kaczmarek
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier Geolog w firmie KGHM Polska Miedź SA
Miranda Ptak
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Piotr Leśniak
PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów
Igor Amrozik
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
Magdalena Urbanek
Urząd Miasta Rybnika
Inspektor w Urzędzie Miasta Rybnika
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Grzegorz Makarewicz
GDDKiA
Inspektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Janusz Naklicki
Oracle
Wiceprezydent Oracle na obszarze ECEMEA
Adam Jordanek
Open Street Map Polska
Członek Zarządu Open Street Map Polska
Jakub Baran
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Administrator systemów i portali IT w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Jacek Hadryś
Intel
Business Development Specialist w Intel
Hans Viehmann
Oracle
Product Manager for Oracle's Location Products na obszarze EMEA
Hagen Lotz
Bentley Systems
ISD Geo/Utility EE w Bentley Systems
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
Piotr Witczyński
Oracle
Dyrektor Generalny Oracle Polska
Dariusz Barcikowski
Ricoh
Specjalista rozwiązań CAD/GIS w Ricoh
Jeff Bielefeld
Bentley Systems
Product Manager w Bentley Systems
Tomasz Malinowski
TPI
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w TPI
Rafał Czerkawski
Centrum Wspierania Projektów
Prezes Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich
Marcin Stecki
Bentley Systems
Industry Sales Director w Bentley Systems
Albert Godfrind
Oracle
Spatial Solutions Architect w Oracle
Piotr Okal
Arrow ECS
Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązań - Produkty Oracle w Arrow ECS
Jarosław Cichoszewski
Fujitsu
Marcin Chwin
Oracle
 
Paweł Jankowski
Bentley Systems
Regional Account Manager w Bentley Systems
Tomas Stanek
Bentley Systems
Channel Business Director w Bentley Systems
Bartosz Soroczyński
Oracle
Dyrektor Generalny w Oracle Polska
Janusz Jarząbkowski
Opitz Consulting
Prezes Zarządu Opitz Consulting
Maciej Misiewicz
Hewlett-Packard
Partner Account Manager Value Products w Hewlett-Packard
Robert Marcinkowski
Bentley Systems
Corporate Account Manager in Project Delivery w Bentley Systems
prof. Kazimierz Bęcek
Politechnika Wrocławska
Adam Gąsiorek
Transition Technologies
Piotr Gałkowski
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Anna Kostka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Gomułkiewicz
Biuro Rozwoju Wrocławia
Maciej Tomkiewicz
Oracle
Paweł Starzyński
Bentley Systems
Wojciech Stolarski
Geotronics
Justyna Stańczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jarosław Tomaszewski
Pronal Smart Metering
Bogumił Dąbek
Earlybird
Kamila Markiewicz
Lema Finance
Beata Nienartowicz
Politechnika Wrocławska
Bartosz Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska
Marek Krajewski
pisarz
Autor kryminałów retro, twórca wielu bestsellerów
prof. Jan Miodek
językoznawca
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojciech Cejrowski
podróżnik, antropolog
Autor cenionych programów telewizyjnych oraz książek o tematyce podróżniczej
Piotr Janas
SHH
Członek Zarządu SHH
Andrzej Woźnica
SHH
Członek Zarządu SHH
Stanisław Biernat
SHH
Dyrektor ds. handlowych w SHH
Lech Rybałko
SHH
Dyrektor ds. Wdrożeń w SHH
Adrian Baranowski
SHH
Key Account Manager
Andrzej Wabik
SHH

Warunki uczestnictwa


Konferencja (26.04.2017) jest adresowana do przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz firm zainteresowanych modelami miejskimi 3D, których działalność jest związana m.in z urbanistyką, architekturą, budownictwem, środowiskiem, inżynierią miejską, geodezją, transportem miejskim oraz zarządzaniem kryzysowym. Wydarzenie jest także kierowane do przedstawicieli biur projektowych o profilu urbanistycznym, planistycznym, deweloperskim, a także firm zajmujących się administracją budowlaną i zarządzaniem zielenią. Dla tych uczestników udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy mają zapewnione podczas wydarzenia: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, przerwę kawową i catering.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest - w terminie do 18 kwietnia 2017 - wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora (drogą mailową).
Parking dla uczestników wydarzenia znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu w hotelu Ibis dla uczestników wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2017 r.
Organizatorem wydarzenia jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

No Packages

Newsletter GISforum


Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter GISforum

Miejsce
Silver Conference Center w hotelu IBIS | Plac Konstytucji 3 Maja nr 3 | Wrocław
silverconferencecenter.pl