Konferencja GISforum

21 - 22 listopada 2018

Główny Geodeta Kraju, Poznań 3D i wiele ważnych zagadnień w programie konferencji!

Dołącz do ekspertów GIS!


Konferencja GISforum, poświęcona zagadnieniom GIS oraz 3D City, gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli administracji publicznej oraz wielu sektorów gospodarki. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących systemów informacji przestrzennej. Konferencja GISforum jest miejscem, gdzie następuje wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Konferencja GISforum stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji oraz danych przestrzennych w różnych aspektach, oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie systemów GIS.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, objął honorowy patronat nad konferencją: „Technologia, która będzie prezentowana podczas organizowanej przez Państwa konferencji, otwiera przed mieszkańcami i gośćmi Poznania zupełnie nowe możliwości czerpania informacji i sięgania po dane przestrzenne dotyczące naszego miasta. To innowacyjny projekt, którego Poznań jest prekursorem, i który z całą pewnością przyczynia się do konsekwentnej realizacji idei Smart City. Do omówienia jest wiele istotnych kwestii. Jestem przekonany, że konferencja odniesie planowany sukces i okaże się odkrywcza oraz pomocna dla jej uczestników. Mam nadzieję, że wydarzenie będzie skutecznie promować Poznań jako inteligentnie rozwijające się miasto.”

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, objął honorowy patronat nad wydarzeniem: „Jestem przekonany, że spotkanie użytkowników oraz dostawców rozwiązań w zakresie informacji przestrzennej pozwoli na omówienie wielu aspektów służących rozwojowi infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Tematyka konferencji GISforum wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe oraz wiąże się bezpośrednio z zakresem działań i zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.”

Główny Geodeta Kraju zainauguruje VI edycję konferencji GISforum prelekcją pt. 'Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast'.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, biur geodezyjnych i projektowych. Formuła konferencji jest rozwijana zgodnie z oczekiwaniami i opiniami uczestników konferencji oraz użytkowników rozwiązań informacji przestrzennej.

Główne tematy tegorocznej konferencji to m.in. modele miejskie 3D - przykłady zastosowania, współpraca z miastami w zakresie danych i modeli 3D pozyskanych w projektach przez GUGiK, prezentowanie zagadnień urbanistycznych za pomocą miejskich modeli 3D, wykorzystanie danych geologicznych, miejskie modele energetyczne, wykorzystanie narzędzi GIS w procesach rewitalizacji oraz partycypacji społecznej, integracja i automatyzacja procesów w projektach przetwarzania danych 3D narzędziami ETL, kompleksowy system dla branży wod-kan z wykorzystaniem danych GESUT, modelowanie sieci hydraulicznej.

W tym roku firma SHH zrealizowała dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania w standardzie OGC cityGML 2.0 wraz z narzędziami do jego aktualizacji, kontroli oraz publikacji. Projekt oraz zagadnienia z nim związane będzie jednym z wiodących tematów podczas konferencji GISforum 2018.

Autorami prelekcji są eksperci zajmujący się na co dzień systemami informacji przestrzennej – przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw, organizacji non-profit oraz dostawców rozwiązań IT. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne są dostępne na gisforum.pl Konferencji towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.

Wydarzeniu towarzyszyć będą stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych trendów, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń.


Szczegóły merytoryczne oraz organizacyjne znajdują się poniżej

kluczowe zagadnienia

3D City, GIS, LiDAR

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie 3D

rozwiązania dla różnych branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

środa
godz. 9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

PANEL I

Inauguracja konferencji
Prowadzący PANEL I

Piotr Janas, Prezes Zarządu, SHH

Robert Pajkert, Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Wykorzystanie danych z projektów zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej miast - dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju | Główny Urząd Geodezji i Kartografii


Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - aktualizacja modelu i praktyczne zastosowania modelu w działaniach miasta - Jarosław Zawadzki, Michał Michałowski, Marcin Lis | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


Dyskusja dotycząca panelu I - Moderator: Bartosz Dominiak, Smart City Blog


- [ przerwa kawowa ]

PANEL 2

Rozwiązania GIS w obszarze SmartCity – doświadczenia Wrocławia - dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia


Korzyści dla miast płynące z zastosowania modeli miejskich 3D - Bartosz Dominiak, Smart City Blog


Wykorzystanie modeli miejskich 3D w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wałbrzycha - Radosław Jończak, SoftGIS


Modelowanie procesów urbanistycznych i koncepcji architektonicznych w 3D na przykładzie miasta Katowice - Sławomir Tront, PANOVA


- [ przerwa na lunch ]

PANEL 3

Rozwiązania workstacjowe do GIS 3D – jak to ugryźć? - Łukasz Rutkowski, Lenovo


Modele 3D mesh z teksturami zdjęć ukośnych – trzeci wymiar informacji - Witold Kuźnicki, MGGP Aero

Produkty fotogrametryczne MGGP Aero uzupełniają rozwiązanie smart3Dcity o modele siatkowe MESH, które są wykonywane na podstawie m.in. zdjęć ukośnych.


Geoskaning podziemnej infrastruktury miejskiej i artefaktów archeologicznych w modelu miejskim 3D - Paweł Wierzowiecki, Graph'it


Geoportal Xaris jako platforma wymiany i wizualizacji danych z dronów w procesie nadzoru inwestycji infrastrukturalnych - Kamil Kaczorowski, Colidrone


Geoportal jako narzędzie wspierające decyzje w obszarach gmin, zakładów komunalnych i sieciowych - Adrian Baranowski, SHH

czwartek
PANEL 4

Wspieranie projektów infrastrukturalnych w ramach inicjatyw Bentley Institute i Bentley Developer Network - Marika Kaletowska, Bentley Systems


ProjectWise jako środowisko CDE do wspomagania modeli BIM - Tomasz Targowski, SHH


Wdrożenie narzędzia klasy Business Intelligence z kontekstem GIS w systemie przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej - Piotr Gałkowski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy


Miejskie modele semantyczne podstawą informacyjną zagadnień związanych z energetyką - dr Giorgio Agugiaro, Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia

[Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, a prezentacja będzie przetłumaczona na język polski.]


Zintegrowane podejście do planowania i zarządzania przestrzenią miasta - modele energetyczne, decyzje inwestycyjne - dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski


Oracle Cloud dla sektora publicznego w praktyce - Oracle


- [ przerwa kawowa | wymeldowanie z pokojów ]

PANEL 5

Bezobsługowe przetwarzanie danych przestrzennych na przykładzie modelu stopu piaskowca - Paweł Kosydor, KGHM Polska Miedź


Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w przedsiębiorstwach wod-kan - możliwości pozyskania dofinansowania projektów - dr inż. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska


Transformacja danych gesut do sieciowego modelu branżowego z wykorzystaniem środowiska FME - Paweł Kwiecień, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy


Tworzenie i aktualizacja modelu miejskiego budynków 3D w praktyce - Katarzyna Ciećko, SHH


Integracja i automatyzacja procesów w projektach smart3Dcity - dr inż. Stanisław Biernat, SHH


Zakończenie konferencji


- [ catering ]

Warunki uczestnictwa


Konferencja GISforum jest adresowana do obecnych oraz potencjalnych KLIENTÓW firmy SHH: przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych. Dla tych uczestników przewidziany jest "Pakiet klienta", a udział w wydarzeniu jest bezpłatny – decyduje jednak kolejność zgłoszeń. Szczegóły logistyczne dla uczestników przekazane zostaną w mailu organizacyjnym potwierdzającym zgłoszony udział. Nocleg jest rezerwowany indywidualnie przez uczestników. Rekomendujemy nocleg w hotelach: Sofia (Piłsudskiego 104, Wrocław), ibis Wrocław Centrum (ul. Powstańców Śląskich 7b, Wrocław), Première Classe Wroclaw Centrum (ul. Ślężna 28, Wrocław). Dla przedstawicieli firm KOMERCYJNYCH (IT oraz konkurencyjnych), nie będących obecnymi i potencjalnymi klientami SHH, przewidziany jest "Pakiet firmy" - koszt udziału w konferencji wynosi 1000 zł (bez VAT) / osoba (opłata nie zawiera kosztów noclegów, które są rezerwowane indywidualnie). Przedstawiciele firm KOMERCYJNYCH mogą zgłosić chęć udziału w konferencji wyłącznie po uprzedniej weryfikacji oraz potwierdzeniu takiej możliwości przez organizatora!
Warunkiem uczestnictwa KLIENTÓW w konferencji jest wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie rejestracji przez organizatora do dnia 8 listopada 2018. Przedstawiciele FIRM KOMERCYJNYCH (IT oraz podmioty konkurencyjne), tj. nie będących obecnymi oraz potencjalnymi klientami firmy SHH, mogą zgłosić chęć udziału w konferencji wyłącznie po uprzedniej weryfikacji oraz potwierdzeniu takiej możliwości przez organizatora. Dla przedstawicieli firm komercyjnych dzień 8 listopada 2018 jest terminem płatności za udział w konferencji (1000 zł (bez VAT) / osoba), dotyczy to także osób, które zgłoszą chęć udziału po tym terminie. Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.
Uczestnicy w ramach pakietów konferencyjnych mają zapewnione podczas konferencji: udział w sesjach merytorycznych, materiały konferencyjne, dostęp do stoisk ekspozycyjnych, catering (lunch i przerwy kawowe).
Nocleg jest rezerwowany indywidualnie przez uczestników. Rekomendujemy nocleg w hotelach: Sofia (Piłsudskiego 104, Wrocław), ibis Wrocław Centrum (ul. Powstańców Śląskich 7b, Wrocław), Première Classe Wroclaw Centrum (ul. Ślężna 28, Wrocław).
Parking dla uczestników wydarzeń znajduje się w hotelu Ibis lub pobliskim Dworcu Głównym PKP. Koszt parkingu dla uczestników konferencji wynosi 40 zł / auto / doba oraz 5 zł / auto / 1 godzina.
Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniach musi być potwierdzona drogą mailową na adres gisforum@shh.pl najpóźniej do dnia 22 października 2018 r. - w przypadku wcześniejszej rejestracji udziału z noclegiem, lub do 8 listopada 2018 - w przypadku wcześniejszej rejestracji bez noclegu. Informujemy, że rezygnacja po wskazanych terminach spowoduje obciążenie Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 500 zł (bez VAT) / osoba, a także kosztami zamówionych noclegów. Dotyczy to również zgłoszeń udziału w wydarzeniach po terminie 22 października 2018 r.
Organizatorem konferencji GISforum 2016 jest firma SHH sp. z o.o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, e-mail: gisforum@shh.pl, tel. 71 326 75 00

  • Pakiet klienta

  • Klienci

  • Udział wyłącznie klientów w Konferencji bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Nocleg we własnym zakresie
  • Rejestracja
  • Pakiet firmy

  • Firmy komercyjne

  • Udział  firm komercyjnych (IT oraz podmioty konkurencyjne) – koszt 1000 zł (bez VAT) / osoba (płatne organizatorowi do 22.10)
  • Nocleg we własnym zakresie
  • Rejestracja

Rejestracja


DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres email


DANE FIRMY

Nazwa

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

UWAGIAKCEPTACJA WARUNKÓW UDZIAŁU

OŚWIADCZAM, że zgłaszając udział w wydarzeniu zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa zawartymi w zakładce Pakiety GISforum


ZGODA RODO

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 s.1] (zwanego RODO) przekazujemy następujące informacje: Administratorem przekazanych nam danych osobowych na potrzeby organizacji VI edycji konferencji GISforum jest SHH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław, tel. (71) 326 75 00, mail: gisforum@shh.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rejestracją na wydarzenie, komunikacją przed i po wydarzeniu, a także organizacją wydarzenia, tj. nie dłużej niż do 31.12.2018 roku.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przekazywania aktualnych informacji organizacyjnych związanych z wydarzeniem, w której zadeklarowano swój udział;
 • zapewnienia rezerwacji hotelowej na czas trwania wydarzenia;
 • identyfikacji indywidualnej w trakcie trwania wydarzenia;
 • prowadzenia i rozliczania formalności finansowych dotyczących udziału w wydarzeniu (płatność za noclegi);
 • komunikacji związanej z merytoryką wydarzenia przed jego terminem oraz po nim.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO odbiorcą danych osobowych przekazanych na potrzeby rezerwacji noclegów jest hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 083 Wrocław. W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez Administratora w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności")OŚWIADCZAM, że zgłaszając udział w wydarzeniu wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz używanie danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach organizacyjnych związanych z konferencją wg powyższego zakresu (ZGODA RODO).


Miejsce
SILVER CONFERENCE CENTER
plac Konstytucji 3 Maja nr 3
Wrocław
silverconferencecenter.pl