Seminarium GISforum

Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan

14 grudnia 2016 | Wrocław | Hotel IBIS

Podsumowanie seminarium

Sieć wod-kan pod kontrolą


Seminarium „Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan”, organizowane 14 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, zgromadziło wielu reprezentantów zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także firm Lenovo, SmartMetering24, Earlybird, Lema Finance oraz SHH. Seminarium jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.

W programie seminarium zaprezentowany został system informatyczny xaris WiK - narzędzie GIS do efektywnego zarządzania infrastrukturą sieciową. Omówiono także rolę modelowania hydraulicznego w eksploatacji sieci wodociągowych. Zaprezentowano nowoczesne metody monitorowania sieci wodociągowej w technologii GSM. Przedstawiono najnowsze techniki badawcze w kanalizacji. Zaprezentowano także, jak przy wsparciu narzędzi GIS sprawiedliwie naliczać opłaty deszczowe. Ciekawostką była prelekcja dotycząca wykorzystania dronów w procesie modernizacji instalacji zewnętrznych. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak dobrać stację roboczą do rozwiązań GIS. Mniej technologicznym, ale równie ważnym tematem było omówienie procesu składania wniosków o dofinansowanie projektów UE.

Uzupełnieniem prelekcji były demonstracje możliwości oprogramowania i sprzętu na stanowiskach prezentacyjnych firm Lenovo, SmartMetering24 oraz SHH. Więcej szczegółów na GISforum.pl oraz xaris.shh.pl

Zapraszamy na wydarzenia dedykowane rozwiązaniom GIS w nadchodzącym roku. W pierwszej połowie marca 2017 planowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom modeli miejskich 3D - ich tworzeniu, aktualizacji i publikacji. Więcej informacji w styczniu.

Galeria z seminarium znajduje się na stronie
SHH.pl

kluczowe zagadnienia

GIS, 3D, Smart City

eksperci, praktycy, pasjonaci

wieloletnie doświadczenie

najnowsze technologie

rozwiązania dla wielu branż

Program


* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzeń

14 grudnia 2016 | godz. 10:00 - 14:30
09:30 - 10:00
[ rejestracja uczestników seminarium ]

Panel I | 10:00 - 12:00
Otwarcie seminarium

Narzędzie GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową
Adrian Baranowski, SHH

Przedstawimy, w jaki sposób utrzymać wysoki standard zarządzania infrastrukturą sieciową, zapewnić wzrost jakości świadczonych usług i zadowolenie klientów, a co za tym idzie zminimalizować wszelkie straty wewnętrzne i zewnętrzne posiłkując się pozyskanymi za darmo ze starostwa mapami. Zaprezentujemy także, jak można mądrze i tanio wdrażać system do ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rola modelowania hydraulicznego w eksploatacji sieci wodociągowych
Justyna Stańczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jak zoptymalizować pracę sieci wodociągowej poprzez dobór odpowiednich jej parametrów oraz symulować zachowanie sieci przy różnego rodzaju zdarzeniach (np. remonty, awarie czy rozbudowa).

Monitorowanie sieci wodociągowej w technologii GSM
Jarosław Tomaszewski, Pronal Smart Metering

Nowatorskie rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorstw wodociągowych, pozwalające na prowadzenie zdalnego procesu monitorowania i zarządzania przepływem wody.

Jak dobrać stację roboczą do rozwiązań GIS – rozwiązania Lenovo
Łukasz Rutkowski, Lenovo

12:00-12:30
[ przerwa kawowa, catering ]

Panel II | 12:30 - 14:30
Wykorzystanie dronów w procesie modernizacji instalacji zewnętrznych
Bogumił Dąbek, Earlybird

W jaki sposób szybko i sprawnie przeprowadzić inspekcję trudno dostępnych miejsc lub przeprowadzić monitoring z dużej wysokości.

Wnioski o dofinansowanie projektów UE
Kamila Markiewicz, Lema Finance

Zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty związane z wdrażaniem systemów GIS.

Nowoczesne techniki badawcze w kanalizacji
dr inż. Tomasz Abel, mgr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska -Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane przy ocenie stanu technicznego podziemnej infrastruktury sieciowej. Korzystanie z nowych technologii badawczych umożliwia nie tylko precyzyjną lokalizację i inwentaryzację uszkodzeń, ale także określenie ich przyczyn i bezpośredniego wpływu na otoczenie. Odpowiednio wytypowany zestaw badań i poprawnie przeprowadzona interpretacja wyników pozwalają uniknąć błędnych decyzji w kwestii doboru technologii i zakresu planowanej naprawy. Wystąpienie uzupełnione zostanie krótkim pokazem Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast Politechniki Wrocławskiej. Szerokie spektrum analiz prowadzonych z jego użyciem umożliwia wykonanie pełnej diagnostyki wszelkich trudno dostępnych podziemnych obiektów liniowych.

Jak sprawiedliwie naliczać opłaty deszczowe - wsparcie narzędziami GIS
dr inż. Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska - Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Czy pobieranie opłat za deszczówkę będzie sprawiedliwe w myśl nowego prawa wodnego?

Zakończenie seminarium

Prelegenci GISforum


Inicjatywa GISforum od lat gromadzi wielu ważnych ekspertów. Oto galeria wybranych prelegentów z lat 2013 - 2016.

 • Jerzy Zieliński

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Robert Pajkert

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Roman Smółka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Anna Katarzyna Nietyksza

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Piotr Woźniak

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii

  Roman Gęzikiewicz

  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 • Tomasz Wesołowski

  PKP Polskie Linie Kolejowe

  Wojciech Kaczmarek

  KGHM Polska Miedź

  Miranda Ptak

  Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

 • Piotr Leśniak

  PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów

  Igor Amrozik

  Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

  Magdalena Urbanek

  Urząd Miasta Rybnika

 • Anna Rembowicz-Dziekciowska

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  Grzegorz Makarewicz

  GDDKiA

  Janusz Naklicki

  Oracle

 • Adam Jordanek

  Open Street Map Polska

  Jakub Baran

  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

  Jacek Hadryś

  Intel

 • Hans Viehmann

  Oracle

  Hagen Lotz

  Bentley Systems

  Adam Szynkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski

 • Piotr Witczyński

  Oracle

  Dariusz Barcikowski

  Ricoh

  Jeff Bielefeld

  Bentley Systems

 • Tomasz Malinowski

  TPI

  Łukasz Rutkowski

  Lenovo

  Rafał Czerkawski

  Centrum Wspierania Projektów

 • Marcin Stecki

  Bentley Systems

  Albert Godfrind

  Oracle

  Piotr Okal

  Arrow ECS

 • Jarosław Cichoszewski

  Fujitsu

  Marcin Chwin

  Oracle

  Paweł Jankowski

  Bentley Systems

 • Tomas Stanek

  Bentley Systems

  Bartosz Soroczyński

  Oracle

  Janusz Jarząbkowski

  Opitz Consulting

 • Mirosław Pawelec

  Bentley Systems

  Maciej Misiewicz

  Hewlett-Packard

  Robert Marcinkowski

  Bentley Systems

 • prof. Kazimierz Bęcek

  Politechnika Wrocławska

  Adam Gąsiorek

  Transition Technologies

  Piotr Gałkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Anna Kostka

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  Piotr Gomułkiewicz

  Biuro Rozwoju Wrocławia

  Maciej Tomkiewicz

  Oracle

 • Paweł Starzyński

  Bentley Systems

  Wojciech Stolarski

  Geotronics

  Lutz Ross

  virtualcitySYSTEMS

 • Justyna Stańczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Jarosław Tomaszewski

  Pronal Smart Metering

  Bogumił Dąbek

  Earlybird

 • Kamila Markiewicz

  Lema Finance

  Beata Nienartowicz

  Politechnika Wrocławska

  Bartosz Kaźmierczak

  Politechnika Wrocławska

 • Marek Krajewski

  pisarz

  prof. Jan Miodek

  językoznawca

  Wojciech Cejrowski

  podróżnik, antropolog

 • Piotr Janas

  SHH

  Andrzej Woźnica

  SHH

  Stanisław Biernat

  SHH

 • Lech Rybałko

  SHH

  Adrian Baranowski

  SHH

  Andrzej Wabik

  SHH

Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Roman Smółka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
Anna Katarzyna Nietyksza
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Piotr Woźniak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Menedżer Projektu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
Roman Gęzikiewicz
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w GEOPOZ
Tomasz Wesołowski
PKP Polskie Linie Kolejowe
Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie Kolejowe
Wojciech Kaczmarek
KGHM Polska Miedź
Główny Inżynier Geolog w firmie KGHM Polska Miedź SA
Miranda Ptak
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Piotr Leśniak
PGE GiEK - Oddział Elektrownia Turów
Igor Amrozik
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
Magdalena Urbanek
Urząd Miasta Rybnika
Inspektor w Urzędzie Miasta Rybnika
Anna Rembowicz-Dziekciowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Grzegorz Makarewicz
GDDKiA
Inspektor w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Janusz Naklicki
Oracle
Wiceprezydent Oracle na obszarze ECEMEA
Adam Jordanek
Open Street Map Polska
Członek Zarządu Open Street Map Polska
Jakub Baran
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
Administrator systemów i portali IT w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Jacek Hadryś
Intel
Business Development Specialist w Intel
Hans Viehmann
Oracle
Product Manager for Oracle's Location Products na obszarze EMEA
Hagen Lotz
Bentley Systems
ISD Geo/Utility EE w Bentley Systems
Adam Szynkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
Piotr Witczyński
Oracle
Dyrektor Generalny Oracle Polska
Dariusz Barcikowski
Ricoh
Specjalista rozwiązań CAD/GIS w Ricoh
Jeff Bielefeld
Bentley Systems
Product Manager w Bentley Systems
Tomasz Malinowski
TPI
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w TPI
Łukasz Rutkowski
Lenovo
DT&WS Business Development Manager w Lenovo
Rafał Czerkawski
Centrum Wspierania Projektów
Prezes Zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich
Marcin Stecki
Bentley Systems
Industry Sales Director w Bentley Systems
Albert Godfrind
Oracle
Spatial Solutions Architect w Oracle
Piotr Okal
Arrow ECS
Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązań - Produkty Oracle w Arrow ECS
Jarosław Cichoszewski
Fujitsu
Marcin Chwin
Oracle
 
Paweł Jankowski
Bentley Systems
Regional Account Manager w Bentley Systems
Tomas Stanek
Bentley Systems
Channel Business Director w Bentley Systems
Bartosz Soroczyński
Oracle
Dyrektor Generalny w Oracle Polska
Janusz Jarząbkowski
Opitz Consulting
Prezes Zarządu Opitz Consulting
Mirosław Pawelec
Bentley Systems
Account Manager w Bentley Systems
Maciej Misiewicz
Hewlett-Packard
Partner Account Manager Value Products w Hewlett-Packard
Robert Marcinkowski
Bentley Systems
Corporate Account Manager in Project Delivery w Bentley Systems
prof. Kazimierz Bęcek
Politechnika Wrocławska
Adam Gąsiorek
Transition Technologies
Piotr Gałkowski
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Anna Kostka
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Gomułkiewicz
Biuro Rozwoju Wrocławia
Maciej Tomkiewicz
Oracle
Paweł Starzyński
Bentley Systems
Wojciech Stolarski
Geotronics
Lutz Ross
virtualcitySYSTEMS
Justyna Stańczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jarosław Tomaszewski
Pronal Smart Metering
Bogumił Dąbek
Earlybird
Kamila Markiewicz
Lema Finance
Beata Nienartowicz
Politechnika Wrocławska
Bartosz Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska
Marek Krajewski
pisarz
Autor kryminałów retro, twórca wielu bestsellerów
prof. Jan Miodek
językoznawca
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojciech Cejrowski
podróżnik, antropolog
Autor cenionych programów telewizyjnych oraz książek o tematyce podróżniczej
Piotr Janas
SHH
Członek Zarządu SHH
Andrzej Woźnica
SHH
Członek Zarządu SHH
Stanisław Biernat
SHH
Dyrektor ds. handlowych w SHH
Lech Rybałko
SHH
Dyrektor ds. Wdrożeń w SHH
Adrian Baranowski
SHH
Key Account Manager
Andrzej Wabik
SHH

No Packages

Rejestracja


Newsletter GISforum


Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter GISforum

Miejsce
Silver Conference Center w hotelu IBIS | Plac Konstytucji 3 Maja nr 3 | Wrocław
silverconferencecenter.pl